auto de inchiriat inchirieri auto car rental


Inchirieri Auto Braila

 

Municipiu, reşedinţa jud. cu acelaşi nume, aflat în partea de N a acestuia, oraş-port pe dreapta Braţului Tulcea, la cca 9 km aval de locul (Ceatal Chilia) unde Dunărea formează primele două braţe ale Deltei, Braţul Chilia şi cel care poartă numele oraşului, şi la aproximativ aceeaşi distanţă amonte de a doua bifurcaţie majoră (Ceatal Sfântu Gheorghe) în Braţul Sulina şi Braţul Sfântu Gheorghe.

 

Localitatea are forma tinui amfiteatru desfăşurat pe colinele ce coboară uşor către Dunăre, flancată de înălţimi deluroase: Colnicul Hora sau „La Monument", Colina Carierei (135 m), Dealul Mare şi Dealul Taberei (113 m). sau „Cazărmii", Dealul Ciuperca, aparţinând Dealurilor Tulcei, subunitate a Podişului Dobrogei de Nord. Câteva lacuri din apropiere — Ciuperca, Somova, Zaghen ş.a. — ne previn că ne aflăm Ia „poarta deltei", 1a intrarea în „impărăţia apelor".

 

Perimetrul construit se află Ia altitudini cuprinse între 4 m in NE, către Dunăre, şi 90 m spre S. in componenţa municipiului intră localitatea Tudor Vladimirescu, aflată pe stânga fluviului, în N oraşului. Important nod al căilor de comunicaţie feroviare, rutiere, aeriene şi fluvio-maritime, Tulcea este situat pe calea ferată Ia 39 km de Babadag (36 km pe E 87), la 179 km de Constanţa (125 km pe E 87), la 144 km de Medgidia (163 km pe E 87 şi DN 22C), la 36 km pe DN 22 de Isaccea şi 1a 76 km pe DN 22 de Măcin; legătura cu oraşul Sulina, aflat la 72 km, se face de către cursele NAVAROM.

 

Aeroportul Tulcea — Cataloi se află la 19 km distanţă. Portul inregistrează un trafic intens, aici ancorând nave de transport maritim, fluvial, nave de pasageri care dispun de o gară fluvială. Şcoala are aici frumoase tradiţii: în 1859 funcţionau două clase secundare: în 1883 se infiinţează prima instituţie de "invăţământ secundar din Dobrogea, transformată în liceu în 1897. Astăzi funcţionează numeroase şcoli şi licee, multe

 

 

distanta
masinile
autovehicule
conditii
parc
Termeni si Conditii inchirieri masini