auto de inchiriat inchirieri auto car rental


Inchirieri Auto Braila

 

Municipiu situat în NE jud. Argeş, aşezat de o parte şi de alta a Râului Târgului, îndeosebi pe partea dreaptă a acestuia, în cadrul unităţii subcarpatice Depresiunea Câmpulung care aparţine Muscelelor Argeşului, la o altitudine cuprinsă între 630 m şi 680 m.

 

Zona depresionară Câmpulung se află în sudul Munţilor Iezer-Păpuşa (2 462 m în Vârful. Iezeru Mare), fiind mărginită la NE de înăllimile calcaroase ale Mateiaşului (1 239 m) şi, respectiv, Dealul Albeştilor (892 m), iar la S de dealurile subcarpatice Măţău (1 017 m), Ciocanu (885 m) şi la V de Culmile (Muscelele) Râuşorului (de peste 1 000 m), toate acoperite cu păduri de foioase, în special făgete.

 

Perimetrul construit, de formă liniară, mai dezvoltat în partea centrală, extins predominant pe terasele de pe dreapta Râului Târgului şi pe versantul Dealului Grui, tinde să se apropie, tentacular, de aşezările rurale Valea Mare-Pravăţ, Pietroasa şi Lereşti. Pe calea ferată, oraşul Campulung se află la o distanţă de 63 km de Piteşti (55 km de Goleşti), iar pe DN 73/E 572 Ia 52 km, la 47 krn pe DN 73C de Curtea de Argeş, la 66 km pe DN 72/A de Târgovişte şi la 84 km pe DN 73/E 572 de Braşov. Tradiţiile culturale, deosebit de bogate, se impun cu pregnanţă în tezaurul naţional prin câteva priorităţi absolUte: „Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung", adresată, în anul 1521, de acest negustor judelui Braşovului, constituie primul document redactat in limba română, păstrat până astăzi; prima „şcoală obşteascr cu predare în limba română din Ţara Românească (1669), infiinţată de Antonie Vodă (1669-1672): una din primele tipografii şi mori de hârtie din Ţara Românească infiinţate de Matei Basarab (1632-1654) la mănăstirea Negru Vodă, unde vede lumina tiparului prima carte „pre limba românească" (iulie 1635).

 

Municipiul se poate mândri cu şcolile sale ,,şcoala naţională" infiintată în martie 1832; Liceul „Dinicu Golescu", iniţial ca gimnaziu, din 1894 până în 1917, când este transformat în liceu (clădirea actuală a fost construită între 1925 şi 1937); Şcoala Normală „Carol I", cu profil pedagogic (invăţători), care a funcţionat în 1867 la Bucureşti şi este apoi adusă in oraş o dată cu începutul anului şcolar 1895/ 1896, într-o clădire ridicată între 1892 şi 1895 (azi se află în mijlocul unui parc deosebit de frumos).

 

Inchirieri Auto Campulung

Adresa Biroului

Campulung
Romania
Dispecerat +40 732 545 342
Email:

distanta
masinile
autovehicule
conditii
parc
Termeni si Conditii inchirieri masini