auto de inchiriat inchirieri auto car rental


Inchirieri Auto Braila

 

Municipiu, reşedinţa jud. Dolj, situat în partea de NE a acestuia, în zona de contact a dealurilor piemontane aparţinând Piemontului Getic, subunitatea Piemontul Olteţului, cu Câmpia Olteniei, subunitatea Câmpia Romanaţi, pe terasele şi în lunca de pe stânga Jiului, în aval de confluenţa acestuia cu Amaradia.

 

În apropiere, dealuri cu forme domoale — Teiş (204 m) în NE Obedeanu (104 m) şi Albeşti (122 m) în N, Cârcea (199,5 m) în E ş.a. Municipiul se află la altitudini cuprinse între 80 in în S şi 160 in în E. Craiova este unul dintre importantele noduri feroviare şi rutiere din S situat la 209 km pe calea ferată şi 234 km pe E 70 de Bucureşti, 107 km şi, respectiv, 87 km pe DN 56/E 79 de Calafat, 70 km şi 58 km de Băileşti, 38 km şi 23 km de Segarcea, 36 km şi 36 km pe E 70 de Filiaşi şi la 44 km de Piatra Olt.

 

Aeroportul se află la 7 km de municipiu. Activitatea culturală a municipiului cunoaşte ritmuri deosebite pe fondul unei tradiţii extrem de bogate. Astfel, în anul 1826 se înfiinţează Şcoala naţională de limba română, unde Işi are începuturile Liceul „Nicolae Bălcescu"; 72 apoi în 1834. Şcoala centrală de fete; în 1870, Şcoala normală de învăţători şi Şcoala de arte şi meserii, azi liceu, unde a între 1894-1898, Constantin Brâncuşi; în 1882, prima clasă a gimnaziului real devenit în anul şcolar 1901-1902 Liceul „Fraţii Buzeşti".

 

Clădirea Liceului „Nicolae Bălcescu" a fost construită între anii 1893-1895, de arhitectul Thoma Dobrescu; iar cea a Liceului „Fraţii Buzeşti", în anii 1926-1929, după planurile arhitecţilor M. Mihalcea şi Şt. Băltăceanu. Activitatea publicistică a fost stimulată de prezenţa tipografiilor — prima infiinţată în 1837.

 

 

Inchirieri Auto Craiova

Adresa Biroului

Craiova
Romania
Dispecerat +40 732 545 342
Email:

 

distanta
masinile
autovehicule
conditii
parc
Termeni si Conditii inchirieri masini