auto de inchiriat inchirieri auto car rental


Inchirieri Auto Braila

 

Reşedinţa judeţului cu acelaşi nume, municipiul Galati se află pe partea stângă a Dunării (mila 80-82), între vărsarea Siretului în aceasta şi Lacul Brateş. În partea de V., oraşul este mărginit de valea Cătuşa (cu Lacul Cătuşa) care se varsă în Siret. Altitudinea minimă este de circa 3 m în partea de E, pe malul fluviului, iar cea maximă de 75 m partea de N. Municipiul ocupă întregul evantai de terase ale Dunării, fiind marcat în peisaj abruptul dinspre Lacul Brateş, în N, şi dinspre Lacul şi valea Cătuşa, în V. Pe calea ferată se află la 230 km de Bucureşti, la 31 km de Brăila şi la 225 km de Iaşi. Faţă de Brăila, pe şosea (DN 2B), se situează la 32 km, iar faţă de Iaşi pe DN 25 şi DN 24/E 580 la 260 km.

 

Pe Dunăre, Galati este legat prin curse normale şi rapide cu oraşele Brăila, Tulcea Galati a fost şi este un important centru cultural-artistic şi de invăţământ, cu bogate tradiţii în acest sens. Începuturile vieţii literare se leagă de apariţia în a doua jumătate a sec. XVIII a primului document literar „Istorie de patima Galaţilor, leat 1769 noiembrie 29". in viaţa literară a oraşului s-au impus câteva personalităţi de seamă ale culturii româneşti: Costache Negri (scriitor şi om politic), Ştefan Petică (poet simbolist), H. Sanielevici (critic literar) etc.

 

Tradiţiile publicistice datează la Galati din prima jumătate a sec. XIX. La 29 decembrie 1846 apare aici primul număr al gazetei săptămânale „Dunărea", apoi „Frăţia" (1888), „Luceafărul" şi „Calendarul pozitiv" (1892). La începutul sec. XX se remarcă gazeta „Dreptate" (1908-1909), iar în perioada interbelică „Nădejdea" (1919),, „Libertatea" (1932-1933) ş.a. În domeniul învăţământului primele şcoli apar în a doua jumătate a sec. XVIII; în 1803 domnitorul Alexandru Constantin Murozzi reorganizează reţeaua şcolară din Moldova, înfiinţând la Galati şcoala cu predare în limbile română şi elină. Ulterior iau fiinţă Şcoala de băieţi (1832) şi Şcoala de fete (1858).

 

Prima şcoală comercială din ţară ia fiinţă în 1864, trei ani mai târziu apărând un gimnaziu clasic care se transformă în 1887 în Liceul „Vasile Alecsandri". Printre alte unităţi şcolare se remarcă Şcoala de meserii (1875), Şcoala normală de băieţi „Costache Negri" (1878), Şcoala profesională de fete (1893). O anumită importanţă pentru viaţa oraşului au avut-o şcolile particulare „Institutul Notre Dame de Sion" şi „Institutul Ortodox" (1917-1948). După anul 1945, învăţământul gălăţean se diversifică, aşa încât astăzi, alături de numeroasele şcoli generale, funcţionează 22 licee. Din anul 1948, Galati a devenit centru universitar prin crearea Institutului Agronomic. Ulterior, acestuia i s-a adăugat Institutul Mecano-Naval, iar în 1953 Institutul de Pescuit şi Piscicultură şi Institutul Pedagog.

 

Inchirieri Auto Galati

Adresa Biroului

Galati
Romania
Dispecerat +40 732 545 342
Email:

 

distanta
masinile
autovehicule
conditii
parc
Termeni si Conditii inchirieri masini