auto de inchiriat inchirieri auto car rental


Inchirieri Auto Braila

 

Este cel mai mare oraş din partea de NE a ţării, municipiu, reşedinţă a judeţului cu acelaşi nume, aflat în E acestuia, în Câmpia Jijiei Inferioare, în apropierea contractului cu Podişul Central Moldovenesc, pe un relief colinar, pe valea Bahluiului. Pe teritoriul municipiului, Bahluiul primeşte ca afluenţi pe stânga pâraiele: Ciric, Cacaina şi Podg.oria Copou, iar pe dreapta mai important este Nicolina, drenate şi amenajate i'mpotriva inundaţiilor prin realizarea unui complex de lacuri de acumulare (Durnbrava, Ciric, Dorobanţi ş.a.).

 

De multe ori aşezarea oraşului a fost comparată cu cea a Romel, colinele ieşene, domoale, au creat un cadru propice extinderii localitţii. În perimetrul municipiului (construit pe 3 650 ha), ale cărui altitudini oscilează între 37 m, în SE, pe valea Bahluiului, şi 209 m, în Dealul Copou, se află dealurile: Moara de Vânt (111,5 m), Patrici (125 m), Copou (209 rn), Ciric (218 m) ş.a.; în afara Iui, în S, dealurile Cetăţuia (130 m), Vişanilor (154 m), Căpriţa (210 m), iar în SE, Trelea (344,4 m).Tradiţia culturală, neasemuit de bogată, căreia i se alătură efervescenţa celei prezente, conferă municipiului atribute suficiente pentru a fi considerat ca oraş cultural-ştiinţific al României contemporane.

 

Capitală a Moldovei timp de trei veacuri, I. a jucat un rol de prim rang în cultura naţională, a devenit un centru de convergenţă al acesteia, s-a impus ca un izvor nesecat din care s-a alimentat spiritualitatea românească. Un evantai larg de date privind dezvoltarea invăţământului, apărute, personalităţile marcante care au activat aici conturează imaginea unui centru de primă mărime al culturii româneşti.

 

 

Inchirieri Auto Iasi

Adresa Biroului

Iasi
Romania
Dispecerat +40 732 545 342
Email:

 

distanta
masinile
autovehicule
conditii
parc
Termeni si Conditii inchirieri masini