auto de inchiriat inchirieri auto car rental


Inchirieri Auto Braila


 

Pe calea ferata, Oradea este la 650 km de capitala, la 153 km de Cluj-Napoca, la 121 km de Arad si la 133 km de Satu Mare. Pe sosea se afla pe DN 1/E 60 la 12 km de Bors (punct de frontier! cu Ungaria), distantele fa(a de celelalte orase fiind aproximativ egale cu calea ferata: 153 km de Cluj-Napoca, 121 km de Arad (DN 79/E 671) si 131 km de Satu Mare (DN 19). Oradea dispune de curse regulate cu avionul spre capitala, iar in sezonul estival direct spre litoral.


Vechi centru cultural, in Oradea a funcfionat o tipografie inca din anul 1565, iar din 1640 o alta noua adusa din Olanda. Prima scoala romaneasca apare in anul 1733, numarul acestora crescand spre finele sec. XVIII. La sfarsitul sec. XVIII (1778) la Oradea se infiinjeaza Academia de drept. Documentul programatic al miscarii „Supplex Libellus Valachorum" (1791) a fost redactat la Oradea sub Tndrumarea lui Ignatie Darabant. In epoca iluminista, Samuil Vulcan, care i-a sprijinit pe corifeii Scolii Ardelene, a infiinjat Academia stiinfifica romaneasca. In deceniul al noulea al sec. XVIII s-au pus bazele Scolii normale romanesti, care a devenit, dupa 1848 „Preparandia". In anul 1852 s-a infiinfat „Societatea de lectura", sub Tndrumarea lui Alexandra Roman, in a doua jumatate a sec. XIX, si inceputul sec. XX au aparut: „Societatea de arheologie si istorie", „Reuniunea de cantari Hilaria" (1857), „Despar|!mantul oradean al Astrei" (1900) si Societatea literara „Maine", Dupa primul razboi mondial apar alte asociafii culturale: Reuniunea „Cele trei Crisuri", Asociafia „Vestul Romanesc" (1928), Asociatia „Amicii Muzicii" (1923), Societatea filarmonica (1923).

 

Se Tnfiinjeaza scoli secundare ca Liceul „Em. Gojdu" si Scoala normal!, funqtionand totodat! in oras trei academii (una de drept si doua teologice). Dintre reviste cea mai important! a fost „Familia" (aparut! in 1865), cu sediul la Oradea din 1880, sub conducerea lui Iosif Vulcan. Dintre institutii, in anul 1928 se infiinfeaz! Teatrul din Oradea, continuand tradijiile mai vechi existente. Dupa 1945 se reia activitatea Teatrului de Vest, iar din 1955 se infiinfeaz! Teatrul de Stat cu sectia romana si maghiara. Din 1945 pin! in 1954 fiinteaza Conservatorul de muzica si arta dramatica, cand fuzioneaz! cu Scoala de arte frumoase luand fiin{! Scoala Popular! de Arta. De asemenea, din 1950 a fost fiinjat Teatrul de Papusi. Din 1963 Oradea a devenit centru universitar, prin infiintarea Institutului Pedagogic, care a functionat cu o facultate (trei sectii); astazi functioneaz! Universitatea de Vest cu 8 facultafi. Invatamantul liceal dispune de 22 licee cu profiluri variate. O bogata activitate cultural-artistic! desfasoar! in oras orchestra de muzica popular! „Crisana", Filarmonica de Stat, ansamblurile folclorice „Bihorul", „Nuntasii Bihorului" si „Lioara".


Atestat in anul 1133, Oradea este o veche asezare romaneasca, in perimetrul careia au fost descoperite urme ale unor locuiri stravechi (neolitice, tracice, dacice, romane si daco-romane). Alte descoperiri arheologice atesta continua locuire a populatiei autohtone in tot cursul mileniului I, impunandu-se Biharea, ca centru al formajiei statale romanesti condusa de Menumorut. Ca oras, este mentionat in 1235, pentru ca in 1324 sa apara sub denumirea de civitas.

In secolele urmatoare, datorit! pozifiei sale avantajoase in raport cu principalele drumuri comerciale orasul se dezvolt! ajungand in sec. XVII unul dintre centrele comerciale ale Europei Centrale. Cucerit de turci in 1660, ocupat de habsburgi in 1692, Oradea cunoaste in veacul urmator mari Iupte sociale si najionale (rascoalele antihabsburgice din perioada anilor 1690-1711, rascoala condusa de Horea, Closca si Crisan, 1784). Manifestable de solidaritate cu miscarea revolujionara de la 1848 si cu miscarea memorandista au fost prezente in viaja orasului. La Oradea a fost elaborat, la 12 octombrie 1918, textul „Declarafiei de autodeterminare a romanilor din Transilvania, Banat, Crisana si Maramures", de catre Comitetul Executiv al Partidului Nafional Roman, text care a fost prezentat la 18 octombrie in ParlamentuI de la Budapesta.

 

Municipiul Oradea inregistra, in anul 1995, 222 994 locuitori. Puternic centru economic, Oradea se caracterizeaza printr-o Industrie diversificata, cu intreprinderi recunoscute in tara si peste hotare („Alor" - alumina; „Infrafirea" - masini-unelte; „Premagro" - mecanica; „Plastor" - mase plastice; „Sinteza" - lacuri si vopsele; „01impia" si „Clasicor" - incaltaminte; „Oradinum" - confecjii; „Criortex" - textile; „Rovex" - blanarie; „Mobila Alfa" - prelucrarea lemnului; unita{i ale industriei alimentare). In mare propor{ie schimbat, orasul dispune de numeroase cartiere datand din perioada socialist!, precum zona de vest, Decebal, Cantemir, Nufarul.


Oradea, prin asezarea pitoreasca, edificii vechi, construcfiile moderne, muzeele etc. constituie unul din principalele centre de atrac{ie din NV farii. Printre obiectivele turistice se impune Muzeul Tdrii Cri$urilor, care cuprinde sec}ii de istorie, etnografie, art! si stiintele naturii si care continua o activitate muzeistica veche aparut! in a doua jumatate a secolului trecut (in 1872 are loc prima expozifie de istorie). Sediul s!u este, din 1971, in fostul palat episcopal, construit in stil baroc intre anii 1762-1776 si considerat ca o replic! a palatului vienez Belvedere. El cuprinde: Secjia de istorie care, prin exponate, piese si documente prezinta evolujia societatii omenesti in aceasta zona a farii.

 

Un loc central in expozifie il ocup! dovezile privind voievodatul lui Menumorut (macheta cetafii Biharea, piese descoperite din perioada respectiva, insemnarile lui Anonymus) si cele referitoare la misc!rile de eliberare social! si national! ale romanilor din Bihor, lupta lor pentru faurirea statului national unitar roman. Sectia de etnografie cuprinde piese reprezentand originalitatea ceramicii si arta prelucrarii lemnului, portul popular, obiecte de cult si interioare taranesti (casele de la Pietroasa, Sicula, Finis). Secfia de art! se constituie din galeria de art! romaneasca si galeria universal! si ofera vizitatorului opere ale creafiei artistice romanesti moderne si contemporane (Th. Pallady, N. Tonitza, Gh. Petrascu, C. Ressu, I. Iser s.a., din perioada interbelica; Corneliu Baba, Al. Ciucurencu, I. Tuculescu, V. Geza s.a., din perioada postbelica), precum si opere de art! reprezentand scolile francez!, flamand!, germana, italian! si austriaca.
 

 

 

Inchirieri Auto Oradea
Adresa Biroului
Aleea Matei Basarab, nr. 3
Oradea, Bihor   410095
Romania
Dispecerat +40 732 545 342
Email:

distanta
masinile
autovehicule
conditii
parc
Termeni si Conditii inchirieri masini