auto de inchiriat inchirieri auto car rental


Municipiu, reşedinţa jud. Neamţ, situat în partea centrală a acestuia, pe stânga Bistriţei, la confluenţa ei cu râul Cuejdiu, în Subcarpaţii Moldovei (în Depresiunea Cracău-Bistriţa), în apropierea zonei montane Stânişoara — Goşmanu. Pe teritoriul municipiului, străjuit de măgurile Cozia (651 m) la N, Cernegura (851 m) la S, Cârlomanul (704 m) la NV şi Pietricica la E, râul Bistriţa mai primeşte câţiva afluenţi: Sărata, Borzogheanu ş.a.

 

In partea de NV se află lacul de acumulare Bâtca Doamnei, cu o suprafaţă de 240 ha şi un volum de 9 mil. mc. Altitudinile perimetrului urban sunt cuprinse între 310 m, către SE, şi 430 1n către N. Piatra Neamt se află pe calea ferată la 26 km şi la 28 km pe..DN 15 de Bicaz, la 60 km şi, respectiv, 59 km pe DN 15 de Bacău, la 49 km pe DN 15D de Roman şi la 44 km pe DN 15C de Târgu Neamţ; aici se găseşte o subangenţie TAROM, de unde se pot procura bilete de avion pentru aeroportul din Bacău.

 

Activitatea culturală estekdeosebit de bogată, cultivând o îndelungată tradiţie: în 1869 se înfiinţează un gimnaziu; în 1880 se organizează. Societatea ştiinţific'ă şi literară „Asachi", care va edita o revistă cu acelaşi nume; în 1903 işi începe activitatea cercul cultural „Vasile Conta".

 

În municipiul de azi cu numeroase şcoli, licee (Petru Rareş, Calistrat Hogaş ş.a.), biblioteci etc., îşi desfăşoară activitatea Teatrul Tineretului, casa de cultură, clubul copiilor, clubul tineretului. in oraş s-a născut Vasile Alexandrescu Urechia (1834-1901), istoric, scriitor, academician şi om politic. Tot aici se organizează o gamă de manifestări cultural-artistice: bienala de artă plastică „Lascăr Vorel"; festivalul „Sadoveniana"; salonul de carte „Libris"; vacanţe muzicale la Piatra Neamt; zilele bibliotecii judeţene; concursul de muzică. populară. „Florile Ceahlăului"; stagiunea permanentă susţinută de Orchestra Simfonică Bacău; spectacole de muzică populară cu Orchestra „Cernegura"; expoziţii Ia galeriile „Arta", „Alfa" etc.

distanta
masinile
autovehicule
conditii
parc
Termeni si Conditii inchirieri masini