auto de inchiriat inchirieri auto car rental


Inchirieri Auto Baneasa


Este un important centru economic, cu o populafie de 185 636 locuitori (1995). Numeroasele societaji comerciale produc in principal: energie electrica (trei hidrocentrale, douS termocentrale) si reprezinta construcfiile de masini („Subansamble Auto"), electrotehnicS („Imep" - motoare electrice), chimie si petrochimie („Arpechim" - combinatul petrochimic; „RoIast" -articole tehnice din cauciuc), prelucrarea lemnului („Alprom"), textile („Novatex"; „Argesana"; „Divertex"), incaljaminte („Argesin"), bere, vin, produse lactate, produse din carne etc.

 

La inceputul anilor '60, in municipiul Pitesti, au fost construite primele apartamente, iar pana astazi altele, care au conturat cartierelc Smardan, Trivale, Craiovei, Razboieni, Banatului, Gavan, 1 Mai s.a.

 


Pitesti detine in prezent monumente arhitectonice de o rara frumuseje. Monumentul istoric si de arhitectura Biserica Domneasca este ctitoria lui Constantin Serban (1654-1658) si a Doamnei Balasa, ridicat in anul 1656, pe locul unui mai vechi lacas de la inceputul sec. XVI. Aici a funcfionat „scoala domneasca" Tntre sec. XVII si XIX. Timpul a lovit fara crujare monumentul, fiind necesare reparatii care au fost efectuate in anii 1848, 1869, 1872, 1875, iar in 1876 este repictat de Gh. Stoenescu, elev al pictorului Gh. Tattarescu (1820-1894). Pentru redarea infStisarii initiale s-au facut restaurari atente intre anii 1964 si 1968, care* au redat originalitatea - o suitS de firide exterioare, un pridvor pe doua niveluri etc., elemente unice in arhitectura de cult din Tara Romaneasca. Pentru inchirieri apartamente Pitesti, ne puteti contacta de asemenea, indiferent de numarul de camere, sau de valoarea cautata a chiriei.

 

Monumentul de arhitectura feudala, Schitul Trivale, a fost inccput in anii 1672-167'4 si terminat de mitropolitul Varlaam in perioada 1677-1698; in actuala infajisare, este rezultatul unor restaurari dintre 1854-1856, 1904 si 1980. Valori arhitecturale deosebite au si bisericile Buna Vestire, din sec. XVI, cu picturi murale din sec. XVII si Precista Veche, tot din sec. XVI, cu refaceri in sec. XVII si XIX, precum si Sf. Treime-Bestelei, din sec. XVII. Dintre cladirile vechi, care au marcat o anumita etapa in dezvoltarea orasului, cea de targ, se remarcS hanul Gabroveni, cu trei niveluri, ridicat in 1877 de negustorul Hristea Vasiliu. Monumente si statui ce amintesc despre unele evenimente istorice sau personalitati, avand autori renumiti, sunt ridicate in parcuri, scuaruii sau in fa|a unor institutii de cultura sporind farmecul orasului, retinand atentia trecatorului.

 

Pe str. Crinului se afla Monumentul Independent, sculptor D. Pavelescu-Dimo, din 1906. In parcul amenajat in 1957, pe locul unuia existent inca din 1869, in zona centrala a localitatii, a fost dezvelit, in martie 1960, Monumentul 1907, realizat de sculptorita Veturia Uica; Poarta eroilor argeseni dedicat eroilor de pe aceste meleaguri care s-au jertfit pe campurile de lupta ale rSzboaielor din 1877

si din 1916-1918, a fost inaugural in anul 1926; statuia luiNicolaeBalcescu, dezvelita in 1969, opera lui Constantin Baraschi (1902-1966); bustullui Nicolae Balcescu, instalat la intrarea liceului ce poarta numele marelui carturar revolujionar, realizat in 1958 de sculptorija Delfina Mirescu, iar in curtea aceluiasi liceu se afla bustul lui George Ionescu-Gion (1857-1904), nascut pe aceste meleaguri, publicist si istoric pitestean, opera din 1907, aparjinand lui Fr. Storck (1872-1942). Muzeul Judefean Arges este amenajat incepand din 1970 intr-o cladire monumentala, construita Tntre anii 1898-1899, in stil neoclasic.

 

Muzeul cuprinde: secjia de istorie care ilustreaza urmele primilor locuitori ai zonei Argesului, incepand cu paleoliticul pana in etapa actuala, marturii ale participarii argesenilor la revolujia lui Tudor Vladimirescu, la rascoala din 1907 etc.; secjia de stiinjele naturii; secjia de arta organizata in vechea primarie, define mai ales opere ale pictorilor contemporani: Rudolf Schweitzer-Cumpana, I. Vraneanju, S. Henjia, J. Al. Steriadi, St. Popescu, C. Ressu, D. Ghia{a, I. Tuculescu etc., expozijia permanenta de arta naiva, deschisa in 1970 si altele. In cartierele Trivale si Gavana (in cartierul Gavana II se afla biserica Sf. Dumitru, Tnaltata in anul 1409, pe timpul lui Mircea eel Batran) se afla Parcul Trivale (27 ha) amenajat in anul 1900, Tntr-o padure de stejari, si resistematizat in 1967, iar pe stanga Argesului, dupa confluenta cu Raul Doamnei, este amenajata zona de agrement Zdvoi.


In imprejurimile orasului Pitesti sunt unele localitati care detin puncte de atracfie turistica deosebita: Valea Mare -Podgoria (comuna Stefanesti, 3 km), unde se afla Casa memorials Liviu Rebreanu, organizata in anul 1969 in locuin|a care a apartinut marelui prozator (incepand cu 1930) si unde au fost scrise romanele „Rascoala" (1932) si „Amandoi" (1940), in care se gaseste mobilier, manuscrise, biblioteca, fotografii etc. Tot in aceasta localitate se afla beciurile casei lui Constantin Brancoveanu (1688-1714). Complexulmuzeal Golesti (comuna Stefanesti, 9 km) incepe sa fie amenajat prin stradaniile istoricului G. Fotino si inginerului Gh. Minescu in anii 1942-1943. Intre anii 1958 si 1963, se amenajeaza incinta conacului, constant in 1640 de mesterul Stoica, la porunca marelui logofat Stroe Leurdeanu. Conacul trece ulterior in proprietatea Golestilor, fiind refacut intre 1784 si 1807, cunoscand restaurari in perioadele 1942-1943 si 1960-1961.

 

Complexul de cladiri este imprejmuit cu un zid de forma patrata, avand la colluri turnuri de aparare, iar deasupra intrarii un foisor, distrus in 1859 si restaurat in 1942-1943, unde a locuit Tudor Vladimirescu intre 18-21 mai 1821, si unde a fost arestat de trimisii lui Al. Ipsilanti. Complexul muzeal este organizat pe sectii: pedagogica, care functioneaza, din 1962, in cladirea unde Dinicu Golescu (1777-1830) infiinfase la 1 mai 1826, scoala sateasca ce a persistat pana in 1830; memoriala, amenajata in cladirea principals, expune piese de mobilier, tablouri si biblioteca Golestilor etc.
 

 

 

Inchirieri Auto Pitesti
Adresa Biroului
Aleea Doctor Gheorghe Marinescu, nr. 1
Pitesti, Arges   110283
Romania
Dispecerat +40 732 545 342
Email:

distanta
masinile
autovehicule
conditii
parc
Termeni si Conditii inchirieri masini