auto de inchiriat inchirieri auto car rental


Inchirieri Auto Braila

 

Municipiul Resita a devenit un important centru cultural-artistic, continuând unele tradiţii afirmate la sfârşitul sec. XIX. Prima şcoală este menţionată la 1781, deşi se pare că aceasta ar fi existat o dată cu uzina. Din 1890 începe să funcţioneze şcoala elementară superioară de băieţi, care în 1921 devine gimnaziu, iar în 1941 liceu teoretic. La 1859 este menţionată şcoala de ucenici, care din 1938 se transformă în gimnaziu industrial.

 

Astăzi Resita dispune de 6 licee dintre care unul economic. Din 1971, Resita a devenit centru universitar, prin infiinţarea Institutului de Subingineri devenit în prezent o unitate de Invăţământ superior care cuprinde două facultăţi (inginerie, drept şi ştiinţe economice). La Resita apare prima tipografie românească din Banat, în anul 1884. Tot la sfârşitul sec. XIX se remarcă existenţa unor biblioteci (1871), a corului (1872), sau a cercului de lectură (1881). Demne de subliniat sunt şi publicaiile „Privighetoarea" (1883), „Romanische Revue" (1886-1888), în care se traduce pentru prima dată poezia „Luceafărul". Între cele două războaie mondiale se remarcă revista „Reşiţa" (1935-1940). in ce priveşte mişcarea corală, în 1872 apare primul cor muncitoresc din ţară, iar în acelaşi an şi orchestra semisinfonică. La sfârştul sec. XVIII apăruse deja „Fanfara".

 

Ca urmare a unei intense activităţi corale şi teatrale, în 1875 la Resita are loc adunarea generală a Societăţii pentru fond de teatru român. Corul „Reuniunea română de cântări şi muzică" din Resita, sub conducerea lui Iosif Velceanu (1894-1912), rivalizează cu cel din Lugoj, colidus de Ion Vidu. În viaţa cultural-artistică a oraşului un rol important revine Teatrului de Stat, infiinţat în 1949, Casei de Cultură şi celor 6 cămine culturale, orchestrei profesioniste de muzică populară „Măiestria Caraşului". Orgul Resita este atestat documentar în sec. XV (urme de locuire datând din epoca fierului — Dealul Lupac, evul mediu — „Ogaşele"-Reşi(a, sec. XIV-XV), dar istoria sa este strâns legată de intrarea în funcţiune în 1721 a turnătoriei de fontă, în anul 1771 a primelor furnale (construcţia începuse în 1769). Cu numele de Reszinitza, apare menţionat în anul 1673. La sfârşitul sec. XVIII intră în exploatare cărbunele de la Doman şi Secu. Locuitorii Resita participă cu 1nsufleţire Ia lupta pentru apărarea idealurilor revoluţiei de la 1848, sprijină Războiul de Independenţă a Ron-iâniei prin donaţii.

 

Inchirieri Auto Resita

Adresa Biroului

Resita
Romania
Dispecerat +40 732 545 342
Email:

 

distanta
masinile
autovehicule
conditii
parc
Termeni si Conditii inchirieri masini