auto de inchiriat inchirieri auto car rental


Inchirieri Auto Braila

 

Municipiu, reşedinţa jud. cu acelaşi nume, aflat în partea de N a acestuia, oraş-port pe dreapta Braţului Tulcea, la cca 9 km aval de locul (Ceatal Chilia) unde Dunărea formează primele două braţe ale Deltei, Braţul Chilia şi cel care poartă numele oraşului, şi la aproximativ aceeaşi distanţă amonte de a doua bifurcaţie majoră (Ceatal Sfântu Gheorghe) în Braţul Sulina şi Braţul Sfântu Gheorghe.

 

Localitatea are forma tinui amfiteatru desfăşurat pe colinele ce coboară uşor către Dunăre, flancată de înălţimi deluroase: Colnicul Hora sau „La Monument", Colina Carierei (135 m), Dealul Mare şi Dealul Taberei (113 m). sau „Cazărmii", Dealul Ciuperca, aparţinând Dealurilor Tulcei, subunitate a Podişului Dobrogei de Nord. Câteva lacuri din apropiere — Ciuperca, Somova, Zaghen ş.a. — ne previn că ne aflăm Ia „poarta deltei", 1a intrarea în „impărăţia apelor".

 

Perimetrul construit se află Ia altitudini cuprinse între 4 m in NE, către Dunăre, şi 90 m spre S. in componenţa municipiului intră localitatea Tudor Vladimirescu, aflată pe stânga fluviului, în N oraşului. Important nod al căilor de comunicaţie feroviare, rutiere, aeriene şi fluvio-maritime, Tulcea este situat pe calea ferată Ia 39 km de Babadag (36 km pe E 87), la 179 km de Constanţa (125 km pe E 87), la 144 km de Medgidia (163 km pe E 87 şi DN 22C), la 36 km pe DN 22 de Isaccea şi 1a 76 km pe DN 22 de Măcin; legătura cu oraşul Sulina, aflat la 72 km, se face de către cursele NAVAROM.

 

Aeroportul Tulcea — Cataloi se află la 19 km distanţă. Portul inregistrează un trafic intens, aici ancorând nave de transport maritim, fluvial, nave de pasageri care dispun de o gară fluvială. Şcoala are aici frumoase tradiţii: în 1859 funcţionau două clase secundare: în 1883 se infiinţează prima instituţie de "invăţământ secundar din Dobrogea, transformată în liceu în 1897. Astăzi funcţionează numeroase şcoli şi licee, multe

 

Inchirieri Auto Tulcea

Adresa Biroului

Tulcea
Romania
Dispecerat +40 732 545 342
Email:

distanta
masinile
autovehicule
conditii
parc
Termeni si Conditii inchirieri masini