auto de inchiriat inchirieri auto car rental


Inchirieri Auto Braila

 


Municipiu, resedinta jud. Valcea, asezat pe terasele inferioare de pe dreapta Oltului, in zona de varsare a raului Olanesti, Tntr-o depresiune intracolinara apartinand Subcarpatilor Valcei. Dealuri molcome strajuiesc orasul: Dealul Malului (450 m) la N, Dealul Iuga (574 m) la NV cu prelungirea sa Dealul Capela (Paturoaia) (550 m) pana in apropierea orasului, la SV Dealul Petrisor (Licura) (462 m) s.a., in partea de E aflandu-se apele Oltului pe care au fost amenajate lacurile de acumulare Ramnicu Valcea in NE si Raureni in SE localitatii. Altitudinal, municipiul se desfasoara intre 225 m in S in lunca Oltului si 300 m spre Dealul Capela (Paturoaia).Ramnicu Valcea se gaseste pe un traseu feroviar si rutier circulat, ce insofeste valea Oltului, iar prin derivatia catre Valcele aflata in construcfie (de 39 km lungime) se va realiza joncfiunea sa cu axa feroviara Curtea de Arges-Pitesti-Bucuresti. Municipiul se gaseste la 77 km si, respectiv, 87 km de nodurile de cale ferata Podu Olt in N si Pi'atra Olt in S. Pe DN 7/E 81, municipiul se afla la 99 km de Sibiu, la 35 km de Brezoi, la 18 km de Calimanesti, la 18 km pe DN 64A de Baile Olanesti, pe DN 67 la 5 km de Ocnele Mari, la 16 km de Baile Govora si la 43 km de Horezu si la 55 km pe DN 64 de Dragasani.

 

 


Ramnicu Valcea nu este numai o asezare reprezentativa a arhitecturii noi si tradifionale, ci este in acelasi timp un centru cultural cu radacini deosebit de bogate si adanci. Aici, in 1705, Antim Ivireanul (c. 1660-1716), mitropolit al farii Romanesti (1708-1716), carturar, a infiinfat o tipografie unde s-a tiparit la 1787 una din primele gramatici ale limbii romane „Observatii sau bagari de seama asupra regulilor si oranduielilor gramaticii romanesti", scrisa de Ienachita Vacarescu (c. 1740-1797); in 1719 se infiinfeaza o scoala care a funcfionat pana in 1813 si apoi incepand cu 1816; in 1883 o scoala de meserii; in 1891 un gimnaziu, viitor liceu. Municipiul de azi are mai multe licee (renumite fiind „Mircea eel Batran" si „Lahovari"), doua universitaji particulare, scoli generale, doua case de cultura. Teatrul popular (cu sectii de drama, opereta si papusi), biblioteci, muzee etc.

 


Ramnicu Valcea este printre cele mai vechi orase din Jara Romaneasca, men{ionat pentru prima data intr-un hrisov al lui Mircea eel Batran din 20 mai 1388 (1396, dupa alte surse), iar mai tarziu, la 4 septembrie 1389, acelasi domnitor il menjioneaza ca „orasul domniei mele Ramnic". Loc intens circulat, unde se jntalneau drumurile ce veneau de pe valea Oltului, Argesului si din Subcarpatii Olteniei, a oferit condijii favorabile dezvoltarii asezarii valcene care a evoluat rapid de la sat la targ si apoi la oras, cu o intensa viafa comerciala si culturala. Importanta sa, pozifia geografica s.a. 1-au asezat in calea mai multor domnitori, care nu 1-au ocolit: Vlad Tepes cel Mare, Vlad Calugarul, Neagoe Basarab, Patrascu eel Bun, Radu de la Afumati, Mihai Viteazul, Matei Basarab, Constatin Brancoveanu s.a., iar mai tarziu Alexandru loan Cuza. In S orasului, de la inceputul lui august si pana la 23 septembrie. 1848, a functionat „Tabara de la Troian". In dorinta realizarii unei armate a revoluponarilor, condusa si ulterior dizolvata de generalul Magheru. Sfarsitul sec. XIX marcheaza si aparitia primelor unitati industriale.

 


Alaturi de Ramnicu Valcea din componenta municipiului mai fac parte inca 9 localitati, alcatuind impreuna un centru urban cu o populatie de 118 877 locuitori (1995). Orasul este astazi o „cetate" a industriei romanesti, unde isi desfasoara activitatea nuraeroase societati, dintre care multe de interes major pentru economia najionala. Cele mai importante ramuri industriale si intreprinderi, grupate in general pe platformele situate in S, E si NE, in apropierea Oltului sunt: industria energiei electrice (termocentrale „Govora" de 207,5 MW, hidrocentralele de pe Olt.

 

 

Inchirieri Auto Valcea
Adresa Biroului
Aleea Castanilor, nr. 11
Ramnicu Valcea, Valcea   240173
Romania
Dispecerat +40 732 545 342
Email:

distanta
masinile
autovehicule
conditii
parc
Termeni si Conditii inchirieri masini