auto de inchiriat inchirieri auto car rental


Inchirieri Auto Braila

 

Pe calea ferată municipiul este situat la 68 km de la Iaşi şi la 52 km de Bârlad. Pe şosea (importantă intersecţie) se află la 71 km de Iaşi şi 54 km de Bârlad (ambele pe DN 24/E 580), la 83 km de Bacău (DN 2F) şi la 80 km de Roman (DN 15D). Prima şcoală este menţionată la Vaslui în anul 1841, pentru ca în 1890 să se infiinţeze gimnaziul „M. Kogălniceanu", care în 1918 va deveni liceu.

 

În prezent inunicipiul dispune de cinci licee de diferite profiluri. În 1894, apare la Vaslui ziarul . - ,,Liga culturală", iar din 1944 revista „Flacăra" (1944-1950). Principalele centre de cultură sunt reprezentate de casa de cultură, bibliotecile şi Casa Artelor. Dintre formaţiile cultural-artistice cele mai însemnate sunt muzical-coregrafice, de muzică populară şi uşoară, cenaclul literar „Vasile Alecsandri". Un loc însemnat între manifestările cultural-artistice îI ocupă Festivalul umorului „Constantin Tănase", care se organizează din doi în doi ani, începând cu 1976. Printre personalităţile care s-au născut aici se remarcă Constantin Tănase (1880-1945) ş.a. Atestat documentar în anul 1423 unele documente străine este men(ionat în anul 1375).

 

Vaslui devine reşedinţă a Ţării de Jos in anii 1435-1442. Pe teritoriul său urmele de locuire sunt continue începând cu neoliticul, epoca bronzului, remarcându-se fragmente de ceramică romană, dovezi privind locuirea românească din sec. VII-XII. O înflorire deosebită capătă în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi Eremia Movilă, după care începând cu sec. XVII, când este deseori invadat şi prădat de armatele otomane şi tătare, decade tot mai mult.

 

De la inceputul sec. XIX se înregistrează o etapă de reviriment în dezvoltarea oraşului, istoria sa consemnând o participare activă a vasluienilor la toate evenimentele acestui secol. Revoluţia de la 1848 are ca protagonişti personalităţi marcante, precum George Sion, Alex. I. Cuza, Nicolae Codreanu şi alţii. Fervenţi susţinători ai Unirii, locuitorii oraşului au format în 1856 un comitet al unirii care să pregătească populaţia pentru acţiune, înfăptuită într-un entuziasm general la 24 ianuarie 1859.

 

Inchirieri Auto Vaslui

Adresa Biroului

Vaslui
Romania
Dispecerat +40 732 545 342
Email:

distanta
masinile
autovehicule
conditii
parc
Termeni si Conditii inchirieri masini