auto de inchiriat inchirieri auto car rental


Reşedinţă a jud. Sălaj, municipiul Zalau se află situat aproape în centrul geometric al acestuia, dezvoltându-se la poalele Munţilor Meseş. Traversat de valea Za1ău, care primeşte ca afluent pe teritoriul urban pârâul Râpoasa, municipiul este dominat la SE de Măgura Stânii (716 m), la E de Dealul Peringaral, la N de Dealul Ceacău (410 m), iar la SV de Dealul Labului (403 m).

 

Altitudinea minimă este de 340 m, înregistrată în zona gării (la N oraşului), iar cea maximă atinsă spre măgura de la E. Pe calea ferată Zalau se află la 159 km de Cluj-Napoca, la 81 km de Baia-Mare şi la 124 km de Satu-Mare, pe şosea este situat la 86 km de Cluj-Napoca (DN 1F/ E81), la 108 km de Baia Mare (DN 1H şi DN 1C), la 119 km de Satu Mare (DN IF/E81 şi DN 19) şi la 117 km de Oradea (DN 1H, DN 1). Municipiul Zalau are bogate tradiţii cultural-artistice şi de invăţământ. Primele activităţi artistice sunt menţionate în sec. XVII (1646), însă cele mai importante se desfăşoară la începutul sec. XIX (în 1810, Corul bărbătesc al asociaţiei meşteşugarilor).

 

Activităţile corale sunt permanente de-a lungul timpului în viaţa cultural-artistică, remarcându-se între 1924-1936 formaţia corală de fete, iar după 1945, Corul Ateneului popular. Astăzi sunt deosebit de active ansamblul folcloric „Rapsodia Sălajului" (1958), orchestra de muzică populară „Meseşul", formaţiile de teatru de păpuşi. Ca centru de Invăţă'mânt, primele şcoli de rang liceal apar la jumătatea sec. XVIII, Zalau impunându-se însă în a doua parte a secolului trecut.

 

Prima şcoală cu predare în limba latină, îşi deschide porţile în anul 1630, între 1870 şi 1893 a funcţionat o şcoală pedagogică de fete; din 1854 o şcoală catolică de băieţi şi una reformată de fete; 1873 o şcoală medie de băieţi, devenită Colegiul Wesseleny în 1902, actualmente Liceul teoretic.

 

Intre 1913-1918 şi 1919-1930 este consemnată ca funcţionând o şcoală normală. Astăzi în Zalau sunt licee cu profiluri diferite ce asigură necesarul de cadre cu pregătire medie atât al municipiului, cât şi al judeţului. Străveche şi continuă vatră de locuire (cu urme din neolitic, perioadele dacă şi romană), Zalau este atestat documentar în sec. XIII (1220) sub numele de Villa Zical. Distrus de tătari în anul 1241, Zalau se reface în evul mediu, cunoscând perioade de înflorire, dar şi de decădere. În anul 1571, ca oraş, avea o administraţie proprie. in 1601 oraşul 1-a primit cu Insufleţire pe Mihai Viteazul în urma victoriei

distanta
masinile
autovehicule
conditii
parc
Termeni si Conditii inchirieri masini